GLOB CONSTRUCT

COORG - INFORMAČNÍ SYSTÉM
řízení prac. činností ve společnostech, řízení home office,
evidence školení, organizace vzdělávání, testování zaměstnanců

Zakázkové programování pro firmy
Procesní posuzování, řízení projetků

(BLACK BELT, GREEN BELT, PRINCE, MS Project,
COORG, GEDU, ConceptDraw Project,...)

Školení inf. systému COORG

Víceúrovňové školení uživatelů provádí naše společnost vlastními
školiteli nebo prostřednictvím vybraných autorizovaných partnerů.

AUTORIZOVANÍ ŠKOLITELÉ COORG:

GLOBIS s.r.o. (kontaktní osoba: Jana Tichá +420 775 278 909)
M. Prokeš (mprokes@globconstruct.cz)
Eliška Hatáková (eliska.hatakova@gmail.com)

GLOB CONSTRUCT s.r.o., IČ: 272 41 572, DIČ: CZ27241572
info@globconstruct.cz, coorg@globconstruct.cz
tel.: +420 725 949 221